технічні винаходи що змінили життя людства реферат фізика

3. Вплив науково-технічної революції на світову економіку. Такий стрибок у розвитку світового промислового потенціалу пов'язаний з сталася у розглянутий період науково-технічної, революції. Розвиток світових продуктивних сил наприкінці XIX-початку XX ст. відбувалося надзвичайно високими темпами (так, сумарна виплавка сталі з 1870 по 1900 рр.. зросла в 20 разів), внаслідок чого збільшився обсяг світового промислового виробництва. Кількісні зміни супроводжувалися бурхливим розвитком техніки, нововведення якої охоплювали різні сфери виробництва, транспорту, побуту. Радикальні зміни відбулися в організації промислового виробництва, його технології. Виникло багато нових галузей промисловості, яких світ раніше не знав. Відбулися суттєві зрушення в розміщенні продуктивних сил як між країнами, так і всередині окремих держав. Мета дослідження розглянути науково-технічні відкриття (кінець XIX-початок XXст.), Їх вплив на економічний світовий розвиток. p> Завдання дослідження розглянути: Така думка склалася завдяки зовнішності і поведінці вченого, але його великий розум характеризує його як істинного генія свого часу. Ейнштейн не надавав особливої уваги своєму зовнішньому вигляду, точніше він його не цікавив зовсім. Важливо те, що всередині, а не зовнішня оболонка людини - така була думка фізика. Тому люди часто могли бачити вченого з розпатланим волоссям, у старому розтягнутому светрі. Який образ спадає вам на думку, коли розмова заходить про Альберта Ейнштейна? Більшість сучасних жителів планети представляють його як «божевільного вченого». У той день Сейсс попросив вченого зробити задумане обличчя, яке, на його думку, відповідало б іміджу відомого винахідника. Але Альберт Ейнштейн висунув язика, чим дав зрозуміти, що всесвітньо відомий вчений може володіти не тільки серйозністю, а й бути просто веселою і життєрадісною людиною. Його близькі розповідали, що саме таким Ейнштейн і був у житті. розглянути найгучніші наукові відкриття ХХ століття з фізики; Актуальність теми дослідження обумовлена ??тим, що на початку ХХ століття люди ще не були готові прийняти деякі винаходи, які вже могли увійти в світ науки, але, на жаль, їм судилося вийти у світ тільки через кілька десятиліть . У ХХ столітті було роблено багато наукових відкриттів, навіть, мабуть, більше ніж за се попередній час. Знання людства з кожним роком неухильно зростає, причому їли тенденція розвитку збережеться то навіть неможливо уявити, то нас ще чекає. 1. Загальна характеристика наукових відкриттів ХХ століття. . Найгучніші наукові відкриття ХХ століття з фізики. Вражаюче рішення — водний міст — було втілено в життя. Про пішоходів теж не забули — для них залишені спеціально облаштовані тротуари обабіч траси. У 2002 році світ побачив Veluwemeer Aqueduct — творіння кращих інженерів, яке зв'язало материкову частину Нідерландів і рукотворний острів Флеволанд. Ми захоплюємося людською геніальністю і ділимося історією про унікальний міст, при погляді на який перехоплює подих. Обговорювалися різні ідеї, в тому числі підводний тунель і звичайний міст, але проекти були б дуже дорогими, та й часу на їх спорудження знадобилося б в рази більше. Ідея полягала в тому, щоб і наземний і водний транспорт могли рухатися безперервно, без пробок, поромів і затримок. Природознавство – це знання людини про природу. Природознавство розкриває таємниці навколишнього світу, його правила та закони, розповідає про місце людини у природі, її вплив на довкілля. Людина вивчає природу, її закони, використовує природні речовини протягом багатьох століть. Спостерігаючи за блискавкою під час грози, людина навчилася добувати та користуватися вогнем, а спостерігаючи за зорями й Сонцем – орієнтуватися на місцевості. Людина здавна вивчає природу. За багато століть накопичилось стільки знань про природу, що виникла потреба їх розмежувати. Так утворились окремі науки: фізика, біологія, географія, хімія, астрономія. Усі разом вони дають змогу пізнати природу, сприяють її дбайливому використанню. Фізика вивчає будову фізичних тіл та їхню взаємодію. Біологія розглядає живі організми. Географія вивчає географічні оболонки Землі. Хімія досліджує речовини та їх перетворення. Астрономія – наука про небесні тіла та будову Всесвіту. Пізнаючи природу, людина намагалася використовувати одержані відомості у своїй діяльності. Сучасна людина створила потужні літаки, які нагадують величезних птахів, побудувала підводні човни, схожих на могутніх морських істот. Вивчаючи природу, людина копіювала її винаходи в будівництві, архітектурі. . Чимало відомостей про одяг різних суспільних верств стародавньої Русі є і в "Слові Даниїла Заточника" та інших письмових джерелах. Ще більше значення для вивчення народного одягу мають іконографічні джерела ( мініатюри, фрески, мозаїка). Про деякі компоненти давнього українського одягу можна судити з ілюстрацій. . З'ясування художньої специфіки кожного з них неможливе без вивчення конкретних періодів історії людства. Найчастіше для ви значення суті декоративно-прикладного мистецтва вживається назва - народне мистецтво. Бо декоративно-прикладне мистецтво - це мистецтво широких мас. . Сітчасті, декоративні вироби з лляних, шовкових, бавовняних, металевих та інших ниток. Мереживо виготовляється для оздоблення одягу, прикрашення тканин інтер'єрного при значення . Вибійка, розпис (вибиванка, набіка, друкованиця, мальованка, димка, синильниця) - це тканини з візерунками, нанесеними за допомогою різьблених дощок (форм, печатко, стемпів); декорування тканин, коли орнамент утворюється не в процесі ткання, а наноситься на готову тканину, друкується. Результати пошуку " Значення хімії в природі " в роботі: З цією схожістю філософії і науки пов’язана і їхня розбіжність – принципово різна орієнтованість на це загальне. “Наука охоплює” загальне як таке, саме по собі, безвідносно до людських інтересів і оцінок – і в цьому плані наука репрезентує, так би мовити, “незацікавлене”, “байдуже” знання. Що ж до філософії, то вона обов’язково враховує зацікавленість людини в результатах пізнавальних зусиль, пізнає загальне не просто як єдність дійсного та можливого, але й як бажане (чи небажане), не тільки суще, але й належне. Отже, на відміну від науки, філософія завжди є знання “зацікавлене”, “небайдуже”, тобто – світоглядне”. Пізнавальний пафос споріднює філософію і науку. Обидві мають один і той же об'єкт пізнання — навколишній світ, його кінцеву мету — осягнення істини. Обоє засновані на розумі, тобто передбачають аргументи і сумніви, є теоретичним, загальним знанням, оскільки побудовані на узагальненнях і правилах логіки. Більше того, в історичному процесі філософія і наука деякий час існували як єдина система знань (натурфілософія). Ф. виступає як знання, максимальною мірою позбавлене чуттєвої конкретності, вона є знання загального. Власне, саме це зближує її з такою формою суспільної свідомості, як наука, адже остання також відображає світ у загальних поняттях. Спільне: обидві прагнуть теоретично обгрунтувати свої положення, довести їх, виразити в теоретичній формі.Отже, певна схожість науки і філософії пов’язана передусім з теоретичної формою їх змісту. Ця схожість виявляється також у націленості двох гілок людського осягання світу на пізнання загального, що включає у свій зміст не просто суму наявного одиничного, але й містить у собі все багатство можливих проявів одиничного. Загальне містить у собі не тільки те, що дійсно було, а й те, що могло б бути; не тільки те, що дійсно є, а й усе те, що може бути; не тільки те, що буде, але й те, що може бути. Співвідношення філософії та науки. - раздел Философия, Предмет і функції філософського знання Ф. Виступає Як Знання, Максимальною Мірою Позбавлене Чуттєвої Конкретності, В. Водночас, між ф. і науковим знанням є й принципові відмінності : 1. ф. має справу з найбільш загальними поняттями, які не можна звести до емпіричного досвіду (до фактів) чи зв'язати математичною формулою, як це характер. науковим поняттям. Закони науки притаманні природі, а філософські — є конструкціями нашого розуму. 2.основою наукових знань є математика, а ф-х — логіка. Відношення необхідності й випадковості, змісту й форми, причини і наслідку не можна виразити в математичній формулі.3. наукове знання має об'єктивний характер, воно мало залежить від переконань й ідеалів ученого, тоді як філософське — просякнуте суб'єктивністю, більше того, воно має національний вияв. Не існує німецької чи китайської таблиці множення, наук хімії чи біології, але існує німецька, китайська, грецька, українська філософія. Ідеї філософії виражають душу народу, його внутрішній духовний світ, досвід, який вона осмислює через призму загально­людського. 4. твердження науки, з її подальшим розвитком, в принципі, можуть бути спростовані, а в філософії поява нової ідеї не викликає визнання хибності попередніх. У філософії діє механізм самоспростування.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

відповіді математика дидактичний матеріал 2 клас нечай яріш відповіді

гдз французька мова 5 клас чумак кривошеєва відповіді

гдз фізика 7 клас робочий зошит відповіді максимович варениця білик