реферат на тему як утворюються коралові рифи

Розмноження коралових поліпів Статеве Нестатеве - Статеві продукти - Здійснюється за допомогою розвиваються в ентодермі брунькування - Потомство зазвичай покидає материнський організм на стадії личинки (планули) Будова коралових поліпів (Мал. 1) 1. Щупальця 2. Ротовий отвір 3. Глотка 4. Септи з мезентріальними нитками 5. Мезоглея 6. Канали,що вистилають ентодермою 7. Гонади (мал 1) Це цікаво… Коралові поліпи підшукують собі житло, орієнтуючись на шуми, що виходять від коралових рифів На жаль, зараз багато коралових екосистем опинилися під загрозою зникнення. До цього веде як підвищення температури океану, так і зростання рівня його кислотності Відкриття вказало ученим на те, що корали з'явилися набагато раніше, ніж вважалося довший час – на цілих 250 мільйонів років Також учені виявили залежність поліпів Acropora digitifera від симбіонтів (фотосинтезуючі мікроорганізми, що живуть усередині їх клітин). Пов'язано це з нездатністю коралів самостійно синтезувати необхідну для виживання амінокислоту - цистеїн, і одержують вони її виключно від симбіонту. Коралові поліпи Імперія: Клітинні Надцарство: Еукаріоти Царство: Тварини Тип: Кишковопорожнинні Клас: Коралові поліпи Ряд: Коралоподібні Родина: Коралові Рід: Поліпи Вид: Коралові поліпи. Вапняні скелети колоніальних форм коралових поліпів утво­рюють рифи й океанічні острови. Коралові поліпи — найбільша група кишковопорожнинних, яка налічує понад 6 тис. видів. Більшість із них колоніальні, рід­ше одиночні поліпи. Корали представлені тільки поліпоїдними формами, медуз не утворюють. Живуть в основному на мілководді тропічного поясу і лише деякі проникають у холодні води й на великі глибини. Ведуть виключно прикріплений спосіб життя. Окремі особини звичайно циліндричної форми, своєю основою зростаються з колонією або (одиночні, здатні поволі повзати) ма­ють підошву, що прикріплює їх до ґрунту. Предками сучасних кишковопорожнинних є примітивні ба­гатоклітинні, схожі за будовою з фагоцителою І. І. Мечникова. Коралові поліпи мають всі характерні ознаки кишковопоро­жнинних. У них ротовий диск із кроною щупалець і ротом у центрі. Гастральна порожнина розділена радіальними перегород­ками (мезентеріями) на велику кількість камер, чим досягається збільшення її поверхні; від рота в неї спускається ектодермальна глотка. Щупальця захоплюють дрібних риб, черв'яків, ракоподі­бних. Нервова система дифузного типу, нервових клітин більше у ротовому отворі. Коралові поліпи розмножуються як безстатевим, так і статевим шляхом. Безстатеве розмноження відбувається або шляхом пупкування, або шляхом поздовжнього поділу поліпа (у актиній). Коралові поліпи або різностатеві, або гермафродити. Запліднення яєць здійснюється в травній порожнині, куди спер­матозоїди заносяться струмом води. Личинка формується там же, а потім виноситься через рот в оточуючу воду й осідає на дно. Если острова расположены неда­леко друг от друга, то такую группу называют архипелагом . Самый обширный остров — Гренландия , по площади в 3,5 раза больше территории Украины. По происхождению острова бы­вают: материковые , вулканические и коралловые . Материк — огромный участок суши, который со всех или почти со всех сторон окружён морями или океанами. На безграничных пространствах Миро­вого океана, кроме материков , есть много островов . Материковые — это части материка, которые отделились вследствие движения земной коры. Расположены преимуще­ственно на материковом шельфе. Например, остров Мадагас­кар. Дана розробка уроку може бути рекомендована викладачам середніх професійних навчальних закладів, де студенти крім загальноосвітньої підготовки, отримують знання і знаходять вміння за обраною професією (спеціальністю). Не виключено, що окремі види завдань також можуть бути доречні при організації уроків в системі шкільного навчання в рамках навчальних предметів «Загальна історія». Пізнавальний цікавий реферат, котрий розкаже про створення коралових островів. Данний реферат розкриває процес Пізнання художнього твору. Реферат котрий розкриває тему Соцiально-побутова проблематика повiстi Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я" 4 Насправді перлина - це плід праць молюска по самозахисту! Вона утворюється, коли всередину раковини потрапляє сторонній предмет або паразит, дратівливий ніжне тіло молюска. Позбавитися від чужорідного тіла молюск не може, і тому він захищається від чужинця, обволікаючи його шарами спеціальної речовини. Робить він це точно так само, як при формуванні своєї раковини. Дослідники давно встановили, що кожна перлина зявляється в результаті захисної реакції молюска. Якщо всередину раковини випадково проникає паразит або сторонні включення, наприклад, піщинка, вони починають дратувати тіло молюска. Він не має можливості позбавитися від чужорідного тіла. Тому молюск починає активно обволікати чужинця безліччю шарів особливої речовини. Цей процес відбувається таким же чином, яким формується раковина. 3 Звідки всередині раковин береться перлина? У Стародавній Греції вважали, що це затверділі сльози русалок. У Середні століття вірили, що ангели ховають в раковинах сльози сиріт та невинно скривджених, і там вони перетворюються на перлини. Звідки всередині раковин береться перлина? У Стародавній Греції вважали, що це затверділі сльози русалок. У Середні століття вірили, що ангели ховають в раковинперлини.ах сльози сиріт та невинно скривджених, і там вони перетворюються на перлини. 5 Якщо уважно оглянути раковину річкового або морського молюска, можна побачити красивий блискучий відлив. Мантія молюска виробляє перламутр, який утворює внутрішній шар раковини. Саме ця речовина стає захистом живого організму від непрошених гостей. Покриваючи сторонній предмет шарами перламутру, молюск ліквідує загрозу. Чужорідне тіло виявляється надійно замурованим в блискучому кульці, красиво мінливому при світлі. 6 Іншими словами, стороннє включення стає своєрідним центром кристалізації і перетворюється в «зародок» перламутрового кульки. Однак буває, що перли формується не при попаданні в раковину стороннього предмета, а навколо пухирця рідини або газу. Центром кристалізації може стати і невеликий фрагмент самого молюска, коли частина його тканини з якоїсь причини відмирає. Іншими словами, стороннє включення стає своєрідним центром кристалізації і перетворюється в «зародок» перламутрового кульки. Однак буває, що перли формується не при попаданні в раковину стороннього предмета, а навколо пухирця рідини або газу. Центром кристалізації може стати і невеликий фрагмент самого молюска, коли частина його тканини з якоїсь причини відмирає. как можно заработать подростку в интернете http://khudyanis.ru/sitemap.html как можно заработать в интернете 14 лет. заработать дома без обмана в интернете http://khudyanis.ru/sitemap.html заработать бабла в интернете. порно зрелых женщин сайт онлайн http://glazhiri.ru dolleva порно чат. заработать 1000 день без интернета заработок в интернете liked как срочно заработать в интернете. По синоптичним умовам утворення розрізняють тумани внутрішньомасові, формуючусі в однорідних повітряних масах і тумани фронтпльні, поява яких пов”язана з фронтами атмосферними. внутрішньомасові тумани подяляють на радіаційні і адвективні. Адвективні тумани як правило бувають при похмурій погоді і найчастіше в теплих секторах циклонів. Фронтальні тумани утворюються поблизу атмосферних фронтів і переміщуються разом з ними. Дощ - опади атмосферні, випадають з хмар у вигляді капель води діаметром від 0,5 до 6-7 мм. Рідкі опади з меншим діаметром капель називаються мороссю. Каплі з діаметром, більшим 6-7 мм, розпадаються при випаданні на менші краплі. Дощ випадає як правило, з змішаних хмар, які містять при температурі нижче нуля переохолоджені краплі і ледяні кристали. Хмара, навідь не насичена водяним паром по відношенню до капель води, буде пересичена по відношенню до кристалів. Це приводить до росту кристалів при одночасному випаровуванні капель. Збільшуючись і обтяжуючись. кристали випадають з хмари, приморожуючи до себе при цьому переохолоджені каплі. Входячи в нижній частині хмари або під нею в шари з позитивною температурою повітря, вони топляться, перетворюючись в каплі дощу. Меньша роль в утворенні дощу належить злиттю хмарних капель між собою. Найбільший розподіл туманів – по їх фізичному генезису – на тумани охолодження і тумани випаровування. Тумани охолодження є найбільш поширеними. Однією з найбільш поширених і маловивчених проблем коралових рифів є їх знебарвлення. Пошкоджені корали виселяють зооксантелли ( симбіотичні водорості), які надають їм яскраве забарвлення. В результаті на колоніях утворюються білясті ділянки. Ці ділянки, однак, не повністю позбавлені водоростей. У деяких випадках можливе часткове відновлення або поява нових видів зооксантелл. Встановлено, однак, що знебарвлені колонії не ростуть і легше руйнуються хвильової діяльністю. Основна маса коралових рифів розташовується в зоні, де температура найхолоднішого місяця в році не опускається нижче 18 C. Як правило, раптове падіння температури нижче 26 C викликає масову загибель коралів. Оптимальна глибина для зростання коралових рифів становить 10-20 метрів. Коралові рифи Карибського басейну і північно-східного узбережжя Австралії давно стали туристичною меккою і джерелом заробітку для місцевого населення.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

відповіді математика дидактичний матеріал 2 клас нечай яріш відповіді

гдз французька мова 5 клас чумак кривошеєва відповіді

гдз фізика 7 клас робочий зошит відповіді максимович варениця білик