реферат на тему які вони найдрібніші об єкти в природі

Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles — маса) — здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою. Молекули бувають гомонуклеарні, тобто такі, що складаються з атомів одного виду, наприклад, кисень (O2); або гетеронуклеарні, тобто такі, що складаються з різних атомів наприклад, вода (H2O). Молекули є типовою складовою біологічних об'єктів, рідин і газів і молекулярних кристалів, проте багато твердих речовин не мають молекулярної структури, хоча і мають міжатомні зв'язки. У металах, солях, та мінералах, структурними елементами кристалічної ґратки яких є атоми або іони, виділити окремі молекули неможливо, бо вся речовина, фактично, є однією великою молекулою. Те ж саме можна сказати про пласкі кристали, на кшталт графену. Такі об'єкти називаються макротілами. 10 -8 см) визначають розміри атома. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Число електронів в атомі дорівнює числу протонів у ядрі (заряд всіх електронів атома дорівнює заряду ядра), число протонів одно порядковому номеру елемента в періодичній системі. Атоми можуть приєднувати або віддавати електрони, стаючи негативно або позитивно зарядженими іонами. Хімічні властивості атомів визначаються в основному числом електронів у зовнішній оболонці; з'єднуючись хімічно, атоми утворюють молекули . При великих температурах молекули розпадаються на атоми — цей процес називається термолізом. Найміцніші молекули, такі як вода, азот або чадний газ, можуть витримувати температури в кілька тисяч кельвінів, тому можуть існувати навіть на поверхніСонця[1]. Організм людини складається з органів. Орган — це частина тiла, що має певну форму, будову, мiсце в ньому та виконує одну або кiлька функцiй. Людина — частина живої природи. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів розрізняти органи і системи органів людини. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів розрізняти предмети неживої природи, організми, рукотворні об'єкти, агрегатні стани речовин. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів мати уявлення про цілісність природи. Тварини забезпечують людину цінними продуктами харчування. Вони є зручним видом транспорту у важкодоступних місцях земної поверхні (гори, пустелі) і в сільській місцевості. Хутро, шкіра та вовна деяких тварин забезпечують людину теплим одягом. Людина живе в оточенні тіл природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості, речовину для виготовлення ліків тощо. Людина, втручаючись у природу, повинна пам’ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний обов’язок кожної людини і всього суспільства в цілому – це дбайливе ставлення до природи, збереження представників рослинного і тваринного світу. Людина – творіння природи, її унікальна і розумна частина. Природа й людина взаємопов’язані і впливають одна на одну. Дякую, Світлано Миколаївно, за оцінку моєї праці! Я вирішила зібрати матеріал для дослідження об’єктів Світової природної спадщини ЮНЕСКО у Північній Америці. Для цього я використала матеріал з вікіпедії. Як можна побачити, що об’єктів ЮНЕСКО є достатньо. Однак я маю свої улюблені місця на материку, які не занесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО, а саме Національний парк Катмай та печеру кристалів у Мексиці. Але на мою думку в цьому досліджені нам необхідно розглянути лише об’єкти ЮНЕСКО. Маю надію, що дана публікація допоможе учням та вчителям зорієнтуватися в різноманітних природних феноменах Північної Америки. Об'єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО у Канаді. дуже дякую! Я крім цього сайту більш ніде не знайшла! Доброго вечора пані Леся! З величезною цікавістю переглянула ваш блог. Ви - просто молодець! Дуже тішуся, що серед наших географів є такі творчі люди. Мені здається ми разом були на курсах. Була б рада спілкуванню, є багато запитань до класних "вебок". Завдяки життєдіяльності грунтових бактерій спільно з іншими організмами - рослинами, грибами - забезпечується родючість грунту. В 1 грамі чорнозему міститься близько 10 мільярдів бактерій. Вони розкладають органічні речовини, що залишилися від мертвих тварин і рослин, які потрапляють в грунт. Завдяки цьому, утворюються неорганічні речовини, які пізніше можуть вживати інші організми, у тому числі рослини, а також виділяється вуглекислий газ, необхідний рослинам для фотосинтезу. Велика кількість перегною утворюється бактеріями при удобренні грунту гнієм, при культивуванні багаторічних і однорічних трав'янистих рослин, у яких відмирають численне коріння. При наявності кисню в грунті бактерії за короткий період часу перетворюють перегній у мінеральні речовини для живлення рослин, у тому числі культурних. З метою забезпечити кращі умови для життєдіяльності корисних грунтових бактерій в сільському господарстві проводять обробку і удобрюють грунт. Завдяки розпушуванню верхнього шару грунту, зберігається волога, і відбувається збагачення грунту повітрям, що необхідно як для життя культурних рослин, так і для грунтових бактерій. Також внесення гною живить не тільки культурні рослини, а й бактерії. Засвоюючи органічні речовини, бактерії забезпечують очищення водойм. Але також вони можуть провокувати зворотний процес - «цвітіння води». Ціанобактерії, зелені та пурпурові сірчані бактерії разом із рослинами формують запаси органічних речовин у природі, утворюючи їх з неорганічних сполук. А ціанобактерії ще й виділяють в атмосферу вільний кисень, яким дихають всі живі істоти. Формування покладів природного газу і нафти також відбувалося за участю певних видів бактерій. Бактерії поширені повсюдно: в повітрі, у воді, в грунті, в живих організмах. Бактерії були виявлені навіть на дні океану на глибині декількох кілометрів, в термальних джерелах, температура води яких досягає 90 градусів, в нафтоносних пластах, тобто вони здатні існувати в таких умовах, де інші живі організми не зустрічаються взагалі. Вітамін А, жиророзчинний вітамін, зустрічається в природі у двох основних видах - у вигляді ретинолу, що міститься тільки в тварин джерелах, і певних. 3 квіт. 2012 Вітамін. Лат. Vito – «життя» амінАмин. «амін життя». Водорозчинні вітаміни. ( В1,В2, В3, В5, В6,В12, С, Н, Р). Жиророзчинні вітаміни. Крім тригліцеридів у молоці виявляються лецитин, кефалін, сфінгоміелін, холестерин, ергостерин, цереброзидів, жиророзчинні вітаміни і провітаміни. У молоці є як жиророзчинні вітаміни - А, Д. Е, так і водорозчинні - С, Р, В1, В2, В6, В12 та інші регулюючі обмін речовин. Дуже важливо, що численні. Дріжджі відносяться до групи одноклітинних грибів, які втратили міцеліальну будову, бо середовищами їх проживання стали субстрати рідкої або напіврідкої консистенції, що містять у великій кількості органічні речовини. До групи дріжджових грибів входять 1500 видів, які належать до класів базидіоміцетів і аскоміцетів. Дріжджі - це гриби, які живуть протягом всього або більшої частини життєвого циклу у формі окремих поодиноких клітин. Розміри дріжджових клітин складають в середньому від 3 до 7 мкм в діаметрі, але зустрічаються деякі види, клітини яких можуть досягати 40 мкм. Дріжджові клітини нерухомі і мають овальну форму. Хоча міцелію дріжджі не утворюють, у них зазначаються всі ознаки і властивості грибів. Дріжджові гриби є органотрофними еукаріотами з абсорбційним видом харчування. Ці гриби використовують органічні речовини для отримання вуглецю і необхідної для життєдіяльності енергії. Для дихання дріжджам потрібен кисень, але за відсутності його доступу багато видів факультативних анаеробів дріжджових грибів отримують енергію в результаті бродіння з утворенням спиртів. Бродіння дріжджів призупиняється або припиняється зовсім, якщо кисень починає надходити до зброджуваного субстрату, так як дихання - більш ефективний процес для отримання енергії. Але якщо в живільному середовищі концентрація цукрів дуже велика, то навіть при доступі кисню процеси дихання і бродіння осуществяется одночасно. До умов харчування дріжджові гриби дуже вимогливі. У анаеробному середовищі дріжджі засвоюють тільки глюкозу, тоді як в аеробному вони можуть використовувати як джерела енергії також вуглеводи, жири, ароматичні сполуки, органічні кислоти, спирти. Ріст і розмноження дріжджів відбувається з величезною швидкістю, провокуючи при цьому характерні зміни в навколишньому середовищі. Так, завдяки процесу спиртового бродіння, дріжджі отримали широке поширення в усьому світі. Вважається, що дріжджі є найдавнішими з рослин, культивованих людиною. Розмноження дріжджів здійснюється брунькуванням (поділом). Можливий і статевий шлях розмноження. Зигота, яка при цьому утворюється, трансформується в «сумку», в якій містяться 4-8 спори. У одноклітинному стані дріжджі здатні здійснювати вегетативне розмноження. Так, можуть брунькуватися спори або зиготи. Поділ дріжджів на групи (класи Ascomycetes або Basidiomycetes) заснован на способах їх статевого розмноження. Існують види дріжджів, що не мають статевого розмноження. Їх вчені включили в клас недосконалих грибів (Fungi Imperfecti, або Deuteromycetes). У природі дріжджі широко поширені і мешкають на субстратах, багатих цукрами, харчуючись нектаром квітів, соками рослин, мертвою фитомасой, тощо. Дріжджові гриби можуть жити в грунті та воді, у кишечнику тварин. Рослина одержує з навколишнього середовища гази, солі, воду — все те, з чого вона будує своє тіло; рослина і середовище становлять єдине ціле. Відмітною особливістю зелених рослин, забарвлених пігментом хлорофілом, є їх властивість перетворювати неорганічні речовини в органічні, необхідні для життя. Вдень зелені рослини поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Цей газообмін та уловлювання світлових променів відбуваються за допомогою великої листкової поверхні, а видобування з грунту води і мінеральних солей — з допомогою дуже розгалуженої кореневої системи. Рослини дають людині їжу, а також будівельний матеріал, сировину для промисловості (смолу, олію, каучук, гутаперчу, дубильні речовини, спирт та ін.). Крім того, з рослин виробляють різноманітні ліки. Звідси зрозуміло, чому людина ще з давніх часів цікавилася рослинами, збирала їх, вивчала і вирощувала. Однак не всі рослини мають зелене забарвлення. Гриби, бактерії і деякі з вищих рослин не мають хлорофілу і тому нездатні самі виробляти для себе органічну поживу 3 речовин неорганічних. Такі не зелені рослини (сапрофіти), які часто невидимі простим оком, у великій кількості ростуть на мертвій органічній речовині, що залишається після загибелі рослин і тварин, використовують її для свого живлення, руйнують, мінералізують і таким чином приводять в стан, придатний для використання зеленими рослинами. В цьому полягає позитивна роль не зелених безхлорофільних рослин. Необхідно підкреслити, що навіть такі речовини, як кам’яне вугілля і нафта, походять з рослин, які росли на землі в стародавні часи. Енергія сонячних променів, яка колись була уловлена цими рослинами, в процесі горіння вивільняється і використовується людиною. Також і торф, що використовується на паливо і на добрива, походить від рослин, які росли на болотах. У своїй роботі я розкриваю тему досягнень біотехнології. Можливості, що відкриваються їй перед людством як в галузі фундаментальної науки, так і в багатьох інших областях, вельми великі і нерідко навіть революційні. На тему: Проблеми та досягнення сучасної біотехнології. За допомогою біотехнології отримано безліч продуктів для охорони здоров'я, сільського господарства, продовольчої та хімічної промисловості. Причому важливо те, що багато з них не могли бути отримані без застосування біотехнологічних способів.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

відповіді математика дидактичний матеріал 2 клас нечай яріш відповіді

гдз французька мова 5 клас чумак кривошеєва відповіді

гдз фізика 7 клас робочий зошит відповіді максимович варениця білик